Contact Us

Shuangjing Village, Ligezhuang Town, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China

+86-18953232258

+86-532-88207677

266071

sophie.zhang675

Jiawh@tycaps.com